B UX

Det spelar ingen roll hur duktiga och effektiva vi är på systemförvaltning, säkerhet, eller skalbarhet om systemen vi bygger och driftar inte är användarvänliga. På samma sätt är det inte antalet funktioner i din produkt eller hur många features ni hinner utveckla och driftsätta per vecka som avgör om kunderna faktiskt kommer betala för att använda er produkt.

User Experience (UX) handlar om att sätta användaren i centrum för tjänsteutvecklingen. Det är ett samlingsbegrepp för en mängd discipliner och metoder för att ta reda på vad användarna egentligen behöver och matcha det med företagets affärsmål. Där Usability fokuserar på användbarhet tar User Experience även hänsyn till upplevelsen - hur är min upplevelse av att använda den här produkten?

Customer Experience (CX) är en nisch av UX där man fokuserar på kundlivscykeln för att optimera kundens upplevelse av företaget och dess produkter. Klassiska metoder från UX-världen får då plötsligt sällskap av begrepp som Conversion-Rate Optimization och nyckeltal som Net Promoter Score.

Årets seminarier kommer både inspirera oss till att utmana gamla sanningar om systemutveckling och förvaltning men även ge handfasta och konkreta tips för hur du kan föra in UX och CX i din organisation.

Välkommen till årets delkonferens!