B.2 Effektstyrning för alla

11:20 18 Oktober

Sara Lerén från InUse Experience AB pratar om vikten att kartlägga de som ska använda den digital tjänst som ni utvecklar. Sara har flera års erfarenhet av att utbilda i metoden Effektstyrning av IT och kommer även att prata om inkluderande design – hur man genom att identifiera speciella behov och designa för dem även designar för den större användarbasen.

Föreläsare: Sara Lerén, InUse

Lokal: Glasblåsaren

Presentation: Effektstyrning för alla (PDF, nytt fönster)

Föreläsare