B.7 Så bygger du en produktorganisation för mer och snabbare kundnytta

10:55 19 Oktober

När kunderna kräver bättre digitala tjänster och produkter behöver företagen hitta nya sätt att organisera sig för att snabbare leverera kundnytta. Gör man inte det riskerar man att bli omsprungen av snabbare konkurrenter. Många traditionella företag inser nu att den digitala produktutvecklingen är hjärtat i affärsverksamheten och behöver därför göra om sin organisation och ta hem den digitala utvecklingen och researchen.

Mia går igenom trender och nya tankesätt kring hur man organiserar sig i dag för att minska silos, skapa korsfunktionella och autonoma Lean Teams med T-formade människor som snabbare kan leverera rätt produkt och tjänst. Den nya Lean Teamen arbetar med både discovery, delivery och validering inom teamet för att utvärdera vad som är rätt lösning. De gamla scrum backlogsen byts ut mot team-missions och teammedlemmarna behöver hitta nya sätt att samarbeta med olika spetskompetenser inom teamet.

Föreläsare: Mia Kolmodin

Lokal: Glasblåsaren