B.5 Vad är egentligen User Experience Design i framtiden?

15:05 18 Oktober

Katarina Lindblad Gidlund, professor i informatik vid Mittuniversitetet, reflekterar över vad User Experience Design kan tänkas vara 2030.